INFORMAȚII PRIVIND OPERATORUL DVS. DE DATE
Datele cu caracter personal ale participanților înscriși în programele noastre vor fi prelucrate de către Asociația Cartea Daliei, având sediul în Bonțida, Str. Sub Coaste, Nr. 789/A, Jud. Cluj, în calitate de organizatori ai programelor.

CE DATE PRELUCRĂM?
Asociația Cartea Daliei va prelucra informațiile dvs. de contact, cum ar fi: numele și prenumele, adresa de e-mail, orașul și numărul de telefon. Asociația Cartea Daliei va prelucra materiale vizuale în care apare imaginea copilul dumneavoastră strict cu scopul promovării activităților desfășurate în cadrul cursurilor de programare.

ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE?
Prelucrăm datele cu caracter personal în baza interesului nostru legitim de a găsi o soluție cu privire la problematica actuală. De asemenea, vom folosi datele dumneavoastră (e-mail, nr. de telefon) pentru a vă contacta ulterior cu privire la activitățile pe care urmează să le desfășurăm.

DEZVĂLUIREA DATELOR DVS. ȘI TRANSFERUL ÎN STRĂINĂTATE
Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către alți specialiști cu care colaborăm pentru organizarea programelor (e.g. furnizori de servicii de imprimare, furnizori de servicii de înregistrări video-audio). Datele dvs. cu caracter personal pot fi, de asemenea, dezvăluite furnizorilor de servicii de comunicații pe care le utilizăm în activitatea noastră curentă (e.g. e-mail, servicii cloud).
Nu transferăm datele dvs. în afara Spațiului Economic European.

DURATA PRELUCRĂRII
Păstrăm datele dvs. cu caracter personal strict pe o durată de 10 ani.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI
În calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi: (i) dreptul de acces; (ii) dreptul de rectificare a datelor; (iii) dreptul la ștergere; (iv) dreptul de opoziție; (v) dreptul la portabilitate; (vi) dreptul la restricționarea prelucrării; precum și (vii) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. față de Asociația Cartea Daliei, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele detalii de contact: contact@carteadaliei.ro.