Conform cerinţelor Regulamentului general privind datele personale (GDPR) și ale legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi toate actele normative care reglementează aceste operațiuni, Asociația Cartea Daliei are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră si copiii dumneavoastra.

Scopul colectării datelor este desfășurarea în condiții optime a activității resurselor umane implicate în cadrul proiectelor pe care le desfășurăm, promovarea activităților proiectului, precum și transmiterea de notificări către dumneavoastră în vederea informării cu privire la diferite aspecte ce țin de activitățile educaționale.

INFORMAȚII PRIVIND OPERATORUL DVS. DE DATE

Datele cu caracter personal ale participanților înscriși în programele noastre vor fi prelucrate de către Asociația Cartea Daliei, având sediul în Bonțida, Str. Sub Coaste, Nr. 789/A, Jud. Cluj, în calitate de organizatori ai programelor.

CE DATE PRELUCRĂM?

ASOCIAȚIA CARTEA DALIEI va colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de informații: toate informațiile solicitate în formularul de înscriere (nume, prenume, e-mail, telefon, adresă, domiciliu) precum și poze, materiale video cu copilul dumneavoastră de la activitățile desfășurate atât în mediul online cât și la clasă sau în alte locații, testimoniale primite de la resursele umane implicate, rezultatele evaluării inițiale ale elevilor precum și evaluarea performanțelor elevilor din timpul activităților.

ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE?

Utilizăm datele dumneavoastră și ale copilului dumneavoastră (nume, prenume, e-mail, telefon adresă, domiciliu, poze și materiale video de la activitățile desfășurate atât în mediul online cât și la clasă sau în alte locații, testimoniale primite de la resursele umane implicate,evaluarea inițială a elevilor precum și evaluarea performanțelor elevilor din timpul activităților) pentru trimiterea informațiilor legate de activitățile proiectului către parteneri și comunitatea online,  pentru activități de promovare, pentru transmiterea materialelor către parteneri, comunicarea de informații despre proiect către voluntari, părinți, școli, inspectorate, măsurarea performanței și a impactului social al programelor noastre, îmbunătățirea programelor, a materialelor educaționale și a metodelor aplicate.

DEZVĂLUIREA DATELOR DVS. ȘI TRANSFERUL ÎN STRĂINĂTATE

Putem divulga informațiile dvs. personale oricăruia dintre angajații noștri, voluntarilor care mentorează elevii, sponsorii, partenerii, furnizorii sau subcontractanții noștri după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.

DURATA PRELUCRĂRII

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal strict pe o durata de 10 ani.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

În calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi: (i) dreptul de acces; (ii) dreptul de rectificare a datelor; (iii) dreptul la ștergere; (iv) dreptul de opoziție; (v) dreptul la portabilitate; (vi) dreptul la restricționarea prelucrării; precum și (vii) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. față de Asociația Cartea Daliei, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele detalii de contact: contact@carteadaliei.ro