Conform cerinţelor Regulamentului general privind datele personale (GDPR) și ale legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi toate actele normative care reglementează aceste operațiuni, Asociația Cartea Daliei are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră și copiii dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este desfășurarea în condiții optime a activității resurselor umane implicate în cadrul proiectelor pe care le desfășurăm, promovarea activităților proiectului, precum și transmiterea de notificări către dumneavoastră în vederea informării cu privire la diferite aspecte ce țin de activitățile educaționale.

INFORMAȚII PRIVIND OPERATORUL DVS. DE DATE

Datele cu caracter personal ale participanților înscriși în programele noastre vor fi prelucrate de către ASOCIAȚIA CARTEA DALIEI, având sediul în Bonțida, Str. Sub Coaste, Nr. 789/A, Jud. Cluj, în calitate de organizator al programului.

CE DATE PRELUCRĂM?

ASOCIAȚIA CARTEA DALIEI va colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de informații: toate informațiile solicitate în formularele de înscriere (nume, prenume, e-mail, telefon, profil Linkedin, compania/universitatea în care activați, adresă, domiciliu, școală, disponibilitate) precum și poze, materiale video cu dumneavoastră / și participanții (voluntari, copii) de la activitățile desfășurate în mediul online, testimoniale primite de la participanții implicați, precum și evaluarea performanțelor elevilor și a voluntarilor din timpul activităților.

ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE?

Utilizăm datele dumneavoastră și ale tuturor participanților implicați (nume, prenume, e-mail, telefon, profil LinkedIn, compania/universitatea în care activați, adresă, școală, domiciliu, disponibilitate, poze și materiale video de la activitățile desfășurate atât în mediul online cât și la clasă sau în alte locații, testimoniale primite de la participanți, evaluarea inițială a elevilor precum și evaluarea performanțelor elevilor și a voluntarilor din timpul activităților), pentru trimiterea informațiilor legate de activitățile proiectului către parteneri, presă și comunitatea online, pentru activități de promovare, pentru transmiterea materialelor către voluntari, parteneri, comunicarea de informații despre proiect către părinți, școli, inspectorate, măsurarea performanței și a impactului social al programelor noastre, îmbunătățirea programelor, a materialelor educaționale și a metodelor aplicate.

DEZVĂLUIREA DATELOR DVS. ȘI TRANSFERUL ÎN STRĂINĂTATE

Putem divulga informațiile dvs. Personale și ale participanților oricăruia dintre angajații noștri, voluntarilor care mentorează elevii, părinților elevilor înscriși în proiect, către sponsorii, partenerii, furnizorii sau subcontractanții noștri, după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.

DURATA PRELUCRĂRII

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal strict pe o durata de 10 ani.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

În calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi: (i) dreptul de acces; (ii) dreptul de rectificare a datelor; (iii) dreptul la ștergere; (iv) dreptul de opoziție; (v) dreptul la portabilitate; (vi) dreptul la restricționarea prelucrării; precum și (vii) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. față de Asociația Cartea Daliei, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele detalii de contact: contact@carteadaliei.ro